TÜRKİYE KARAYOLLARI YOL BAKIM HİZMETLERİ ANKETİ


Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) olarak her ay karayolları ile ilgili bir konuyu ele almayı ve bu konuyla ilgili olarak kamunun bilgi düzeyini görmeyi arzu etmekteyiz. Niyetimiz algı ve bilgideki eksikliği belirlemek ve olumsuzlukları olumluya çevirmek için alanla ilgili iyileştirmeleri sağlarken kamuoyunu bilgilendirmektir. Bu anket Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yolları için düzenlenmiştir. Otoyollar kapsam dışı bırakılmıştır. Katkı ve katılımınız için teşekkür ederiz

1- Cinsiyetiniz?
Erkek Kadın

2- Yaşınız aşağıdaki hangi aralığa girmektedir?
18 yaşından küçük 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 yaş ve üzeri